Авксентий Велешки - митрополит български

Авксентий, митрополит Велешки, е роден в Самоков през последната четвърт на XVIII век. Баща му по фамилия се е казвал Чешмеджийски. На млади години Авксентий постъпил в училището на Рилския манастир и същевременно се покалугерил. През 1835 г. кюстендилският владика Артемий взел Авксентий при себе си и го ръкоположил за дякон. Когато се убедил, че Авксентий е човек способен и верен, митрополит Артемий го ръкоположил за епископ и му поверил да управлява епархията, а сам отишъл да живее в Цариград. Около 10 години Авксентий управлявал Кюстендилската епархия, а после през други 10 години бил митрополит в Мостар. От Мостар Авксентий бил преместен във Велес, като същевременно му било възложено да управлява и Кюстендилската епархия с обещание че след смъртта на Артемия ще бъде преместен в Кюстендил. По неизвестни причини Патриаршията не изпълнила обещанието си, та вместо в Кюстендил преместила Авксентий в Дурицо.

Авксентий не отишъл в Дурицо, а се е оттеглил в Рилския манастир през 1859 г. След няколко месеца той бил повикан от борещите се тогава в Цариград народни дейци за черковни права, та напуснал манастира и отишъл в Цариград, дето до смъртта си на 2 февруари 1865 г. бил най-ревностен сътрудник на Иларион Макариополски. В завещанието си митрополит Авксентий отбелязал, че оставя 100 000 гроша за богословско училище в Самоков. Той пише: “Останалите 100 000 гроша завещавам да се положат в Банката на Високославното наше правителство или в коя друга банка била размислили за добро назначението изпълнители на завещанието ми; от лихвата на които да се поддържа в Самовковското централно училище един учител, изключително за богословски науки, за образованието на българското духовенство...

Избери епоха

Съвремие (1944 – наши дни)

Ново време (1878 – 1944)

Възраждане (XVIII – XIX век)

Средновековие (V-XVII век)

Античност (до V век след христа)