Общи условия

Общи условия за ползване на “Моята българска история”myhistory.bg

Благодарим ви, че ползвате нашите платформата “Моята българска история”! www.myhistory.bg и e услуга на ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ“, която по-долу ще бъде наричана за краткост Услугата. Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да ползвате нашите услуги. Тези условия представляват договор между Вас и ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ”, с които получавате правото да ползвате съответните услуги ,предоставени от сайта. С ползване на услугите Вие се съгласявате с настоящите условия и с всички техни промени, като се задължавате да ги спазвате.

Използване на услугите

Трябва да спазвате правилата, при които Ви се предоставят услугите. Не се опитвайте да ги използвате по начин, различен от предоставения от нас. Използването на нашите услуги не Ви дава права на интелектуална собственост върху която и да е част от предоставеното налично съдържание. Услугите ни включват и допълнително съдържание към картите. То може да бъде предоставено от наши клиенти, партньори или крайни потребители и в този случай ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ” не носи никаква отговорност за него. Ние можем да преглеждаме това съдържание и ако то е неточно, непълно или нарушава правилата ни, може да го премахнем. Информацията, която Ви показваме в нашите услуги, може да съдържа връзки към други web-страници, които се поддържат от трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието на тези страници. Тези връзки са предоставени единствено за Ваше удобство и ползването им е изцяло на Ваш риск и отговорност.

Регистрация, Вашият профил и комуникацията ни с Вас

www.myhistory.bg може да се ползва пълноценно и без да имате регистрация при нас. Въвеждане на определени данни е необходимо при ползването на определени елементи от Услугата. При извършване на регистрация е необходим Ваш валиден имейл адрес или facebook профил. Запазваме си правото да Ви изпращаме важна информация за нови версии или нова функционалност, като регистрацията Ви се счита за съгласие с получаването на тази информация. Вие декларирате, че при регистрацията ще предоставяте верни, пълни и точни данни за Вас, които да актуализирате своевременно при промяна. Вие се задължавате да пазите и да не споделяте Вашето име и парола от трети лица и сте отговорни за използването на Вашата регистрация с или без ваше разрешение. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите, ако имате съмнение за неправомерно използване на Вашия профил.

Вашите данни – какво изискваме и какво гарантираме

Когато се регистрирате при нас, ние изискваме: Вашето име и валиден имейл адрес, като за определен вид услуги е необходимо да предоставите и телефон за контакт; или facebook профил; Може да събираме информация за услугите, които ползвате при нас, например колко търсения имате за ден или месец при нас. С цел подобряване на нашите услуги и на качеството на услугите за всеки един потребител, възможно е да събираме данни за вида на използваното устройство или версия на операционната система. Можем да показваме и публикуваме обобщена информация за ползването на нашите услуги, която не разкрива никаква част от Вашата персонална информация.

Публично съдържание, въведено от Вас

Услугата Ви позволява да въвеждате информация в нашите бази данни. Това могат да бъдат: Ваши истории, свързани с места, личности и епохи; Полезни обекти; Друга полезна информация; Вие се съгласявате, че ние можем да запазваме тази информация при нас и да показваме информацията от т.1, т.2 и т.3 на всички наши потребители в нашите услуги. Тази информация е достъпна за Вас във Вашия профил. Моля имайте предвид, че ако не сте собственик на въведените обекти е възможно те да бъдат прехвърлени по-късно на техните законни собственици за управление на съдържанието. Забраняваме въвеждането на всякакви непълни, неверни или погрешни данни, както и информация, която е неприлична, клеветническа, оскърбителна, подбуждаща към омраза и насилие или объркваща.

Авторски права

Електронните карти и услуги в Услугата са разработени и се поддържат от ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ”. Цялото съдържание и услуги са защитени от “Закона за авторското право и сходните му права". ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ” Ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен Ви от нас като част от услугите. Вие се задължавате да ползвате софтуера и услугите по начина, по който са предоставени, без право да ги копирате, променяте, разпространявате, продавате, отдавате под наем, нито да ги подлагате на реинжинеринг или да правите опити да извличате код или съдържание от тях.

Промяна на услугите и условията за ползване

Стремим се постоянно да развиваме и подобряваме услугите си. Може периодично да променяме начина на работа, да добавяме или премахваме функционалност в нашите услуги. Нормално е с развиването на услугите да променяме и условията за тяхното ползване. Ваша е грижата да проверявате тези условия редовно. Запазваме си правото да Ви информираме и по имейл, ако сте регистриран потребител и сме въвели важни промени в текущите условия за ползване.

Гаранции и отговорностu

ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ” прави всичко възможно, за да поддържа картния материал и регистрите максимално точни и актуални, без да гарантираме абсолютна пълнота и точност на тази информация. Предоставяме услугите и информацията във вида, в който са, без гаранция за това, че ще бъдат непрекъснати във времето. ФОНДАЦИЯ “МОЖЕБГ” не носи отговорност за никакви вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на Услугата. За неуредените случаи важи българското право.