Николай Тонджоров - български възрожденски деец и учител

Николай Тонджоров е български възрожденски деец и учител. Роден е през 1808 г. в Самоков. Учи при Неофит Рилски и в Букурещ. Бил е учител в Свищов, Пловдив, Кюстендил и Велес. Открива училище в Самоков. Събира народни песни за Неофит Рилски. Брат е на Димитър Тонджоров (1825-1876). Загива мъченически в Батак, където го заварва Априлското въстание от 1876 година. Негови възпитаници са изтъкнатите възрожденски деятели Йордан Хаджиконстантинов Джинот, Натанаил Охридски, Агапий Войнов, Райко Жинзифов.

*Източник на допълнителна информация: Българската възрожденска интелигенция (енциклопедия), ДИ „Д-р Петър Берон“, София, 1988

Избери епоха

Съвремие (1944 – наши дни)

Ново време (1878 – 1944)

Възраждане (XVIII – XIX век)

Средновековие (V-XVII век)

Античност (до V век след христа)